Om Lokaltorget Enebakk

Gå på oppdagelsesferd blant de lokale tilbudene!

Formålet med siden er å gi mulighet for å utforske de lokale tilbudene i Enebakk – både for lokalbefolkningen og andre besøkende. Indeksen inkluderer kun lokale aktører.

Fordeler med lokale tilbud:

Det er flere fordeler ved å benytte seg av lokale tilbud, dersom det er mulig (avhengig av tilgjengelighet og kapasitet), og de er konkurransedyktige:

  • Kortreiste varer og tjenester er bra for miljøet! Samtidig kan man noen ganger spare på transportkostnadene.
  • Ved å handle lokalt styrker man den lokale næringen og bidrar til å skape arbeidsplasser lokalt. Dette skaper positive ringvirkninger, inkludert økt omsetning og høyere skatteinntekter, noe som igjen er gunstig for områdets økonomi og innbyggere.
  • Lokale bedrifter bidrar til det lokale samfunnet gjennom sponsing av klubber, foreninger, idrettslag, lokale prosjekter og andre initiativer – noe som sjelden gjøres av aktører utenfra. Dette bidrar til å styrke det lokale samfunnet og legger grunnlaget for kommende generasjoner i området.

Datagrunnlag og oppdateringer:

Med utgangspunkt i ønsket om å skape «Enebakks Gule Sider», samles data kontinuerlig fra ulike kilder. Primærdataene kommer fra Enhetsregisteret. Feil eller mangler i dataene, for eksempel adresse, nettside eller telefonnummer, kan rettes ved å sende inn samordnet registermelding for den aktuelle enheten. Dette gjøres digitalt via Altinn.

Ideen til Lokaltorget.no oppsto i 2020, og arbeidet med å lage siden ble påbegynt samme år. Nettsiden drives for øyeblikket som et ‘hobbyprosjekt’ under regi av Acconor.

Nettstedet er under utvikling, så feil kan forekomme.