Om Lokaltorget Enebakk

Gå på oppdagelse i de lokale tilbudene

Formålet med siden er å gi mulighet for å gå på oppdagelse i de lokale tilbudene i Enebakk – for både lokalkjente og andre. Det er bare med lokale aktører i indeksen.

Fordeler ved lokale tilbud

Det kan være en rekke fordeler ved å bruke lokale tilbud, der det er mulig (avhengig av tilgjengelighet og kapasitet) og er konkurransedyktig:

  • Kortreiste varer og tjenester er bra for miljøet! – og man sparer iblant kostnader til transport.
  • Handler man lokalt styrkes lokal næring og man er med på å skape lokale arbeidsplasser – som skaper positive ringvirkninger med bl.a. økt lokal omsetting og høyere skatteinntekter, som igjen er bra for områdets økonomi, og de som bor der.
  • Lokale bedrifter bidrar lokalt med eksempelvis sponsing av klubber, foreninger, idrettslag, lokale prosjekter og andre lokale tiltak – det gjør sjeldent aktører utefra. Slik gir igjen lokal næring til det lokale samfunn og de kommende generasjoner i området.

Datagrunnlag og oppdatering

Med utgangspunkt i et ønske om å skape «Enebakks Gule Sider» (som så klart må være grønne) samles data fra ulike kilder løpende. De primære data kommer fra Enhetsregistret. Om det er feil eller mangler i data – f.eks. adresse, nettside eller telefonnummer, kan dette endres ved å sende inn samordnet registermelding for den aktuelle enhet. Dette gjøres digitalt via Altinn.

Nettstedet er under utvikling. Feil vil forekomme.