Hva er en aktiv bedrift?

Lokaltorget Enebakk inkluderer kun aktive lokale aktører i Enebakk kommune. For å bli inkludert i indeksen må man enten ha hovedenhet og/eller underenhet (virksomhet) registrert i kommunen i Enhetsregisteret. Passive enheter, som holdingselskaper, hjelpeselskaper, administrative enheter, sameier, konkursbo, bedrifter uten vesentlig aktivitet, osv., filtreres ut. For å bli vurdert som aktiv må en enhet oppfylle ett av følgende kriterier:

  • Er medlem av Enebakk Næringsråd.
  • Enheten er nyetablert eller nyregistrert innenfor ca. 2-3 måneder.
  • Har en eller flere ansatte.
  • Enheten er MVA-registrert.
  • Er en organisasjon innenfor utvalgte bransjer som bl.a. omfatter sosiale velferdsorganisasjoner, idrettslag og -klubber.

Viktig: Aktører som ikke har aktivitet av generell interesse, driver uetisk virksomhet, mottar negativ omtale som direkte eller indirekte kan påvirke andre aktørers eller nettstedets omdømme negativt, osv., kan bli ekskludert fra indeksen uten varsel eller nærmere begrunnelse.