Hva er en aktiv bedrift?

Lokaltorget Enebakk har bare med aktive lokale aktører i Enebakk kommune. For å bli inkludert i indeksen må man som ha enten hovedenhet og/eller underenhet (virksomhet) registrert i kommunen i Enhetsregistret. Passive enheter som eksempelvis holdingselskaper, hjelpeselskaper, administrative enheter, sameier, bedrifter uten vesentlig aktivitet mv. bortsorteres. Om et av kriteriene under oppfylles, vurderes en enhet å være aktiv:

  • Enheten er nyetablert eller nyregistrert innenfor ca. 2-3 måneder
  • Har en eller fler ansatte
  • Er MVA-registrert
  • Organisasjon innen utvalgte bransjer

Merk: Aktører som ikke har aktivitet av generell interesse, handler uetisk, mottar negativ omtale, som direkte eller indirekte kan påvirke andre aktørers eller nettstedets omdømme negativt mv. kan bli ekskludert fra indeksen uten varsel eller nærmere begrunnelse.