Norrlandspall AS

Besøk Norrlandspall AS

Forretningsadresse
Norrlandspall AS
Andersrudveien 1
1914 Ytre Enebakk

Om Norrlandspall AS

Org.nr. 928 345 785

Norrlandspall AS er etablert 1. desember 2021. Enheten har forretningsadresse i Enebakk kommune og har ingen ansatte. Organisasjonsformen til Norrlandspall AS er aksjeselskap (AS). Den primære bransje til enheten er: Engroshandel med papir og papp. Siste innsendte årsregnskap er fra 2022. Norrlandspall AS er registreret i merverdiavgiftsregisteret.

Kontaktperson: John Henrik Morén (56)

Styrets leder: John Henrik Morén (56)

Varamedlem: John Per Conrad Nyberg (30)

Styret i Norrlandspall AS består av 2 personer med en gjennomsnittsalder på 43,0 år.

Kilde: Brønnøysundregistrene / Enhetsregistret

Regnskap for Norrlandspall AS

Beløp i hele 1000 (NOK), år 2022
Sum driftsinntekter 1 427
Sum driftskostnad 1 125
Driftsresultat 302
Sum finansinntekter 1
Finanskostnad 0
Ordinært resultat før skatt 303
Årsresultat 237

Kilde: Brønnøysundregistrene / Regnskapsregisteret