Søndre Akershus Sau og Geit

Org.nr. 915 086 934

Mobil 92632659

Forretningsadresse
c/o Anne Buer
Kjepperudveien 72
1914 Ytre Enebakk

Om Søndre Akershus Sau og Geit

Søndre Akershus Sau og Geit er etablert 30. januar 1995. Enheten har forretningsadresse i Enebakk kommune og har ingen ansatte. Organisasjonsformen til Søndre Akershus Sau og Geit er forening/lag/innretning. Den primære bransje til enheten er: Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner. Søndre Akershus Sau og Geit er ikke registreret i merverdiavgiftsregisteret.

Styrets leder: Jon Skretting (54)

Nestleder: Thorstein Magnus Heiaas (44)

Styremedlem: Janna Beate Oulie (80)

Styremedlem: Anne Schea Buer (55)

Styremedlem: Carol Ann Myhre (75)

Kilde: Brønnøysundregistrene / Enhetsregistret